bio-alimentfsia ugalasba

Platforma de formare si cercetare interdisciplinara

Centru integrat de cercetare si formare pentru Biotehnologie Aplicata in Industria Alimentara –BIOALIMENT


Cod CNCSIS 62

Valoarea contractului 4 570 000 RON

Perioada de desfasurare 2006 - 2008

 

Director platforma

Prof.dr.ing. Gabriela BAHRIM

Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati

Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor

Str. Domneasca nr. 111

800201, Galati, Romania

Telefon: 0236-414871, int. 487

Fax: 0236-460165

Gabriela.Bahrim@ugal.ro

bioaliment@ugal.ro