Asociatia Specialistilor in Biotehnologie Aplicataasba

STATUTUL
Asociatiei Specialistilor in Biotehnologie Aplicata -ASBA

ASOCIATIA SPECIALISTILOR ÎN BIOTEHNOLOGIE APLICATA-ASBA, se constituie ca asociatie non-profit, neguvernamentala si apolitica, finantata prin proiecte de cercetare-dezvoltare interna si internationala, sponsorizari de catre agenti economici etc.

ASOCIATIA SPECIALISTILOR ÎN BIOTEHNOLOGIE APLICATA-ASBA este creata pentru a contribui activ la încurajarea progresului în domeniul biotehnologiei aplicate sub toate aspectele ce implica cercetarea stiintifica, inovarea, inclusiv programe formative dezvoltate în învatamantul superior si pentru agentii economici din Romania.

Forme de activitate:

a) Cercetare, proiectare, implementare, consultanta, testarea solutiilor si transfer de informatie si tehnologii în scopul realizarii obiectivului principal al ASOCIATIA SPECIALISTILOR ÎN BIOTEHNOLOGIE APLICATA-ASBA.

b) Publicare de rapoarte de cercetare, articole, monografii si lucrari cu caracter formativ.

c) Organizarea si participarea la conferinte, simpozioane, dezbateri, seminarii, expozitii.

d) Colaborari si asocieri cu organizatii similare, cu diverse persoane fizice si juridice române sau straine.

e) În afara acestor forme de activitate, Asociatia va desfasura orice alte forme de activitate apreciate ca fiind utile pentru realizarea scopului acesteia; - Asociatia poate înfiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de Asociatie din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc în aceleasi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Asociatiei. - Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt în strânsa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.

g) Asociatia va avea propriul ei cont deschis la o Banca Comerciala din România.

h) Fondurile Asociatiei vor fi folosite în exclusivitate în interesul activitatii profesionale în vederea îndeplinirii scopului propus.

i) Exercitiul financiar al Asociatiei începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie. Primul exercitiu financiar începe de la momentul constituirii Asociatiei.


 

Actul Constitutiv

Scopul asociatiei

Art.3. Fondatorii isi exprima prin semnatura actului constitutiv si a statutului in forma autentica vointa de a se asocia.

Art.4. Scopul asociatiei este punerea in valoare a potentialului stiintific al specialistilor din domeniul Biotehnologiei cu implicatii in cercetarea fundamentala si aplicativa, transferul tehnologic, dezvoltarea de noi programe formative si aplicative cu impact stiintific si social in industrie, agricultura si pentru protectia mediului inconjurator.

Denumire, sediu

Art.5. Asociatia se constituie sub denumirea: Asociatiei Specialistilor in Biotehnologie Aplicata -ASBA, cu sediul in Strada Portului nr.45, Bloc Mures, Sc 2., Et 3, Ap 33, 800025 Galati. Denumirea asociatiei a fost inscrisa in evidenta speciala a Ministerului de Justitie, si nu poate fi folosita de nici o alta persoana juridica de nationalitate romana.