Obiective

Platforma de cercetare si formare vizeaza crearea unui pol de cercetare si invatamant superior pentru biotehnologie aplicata in ariile tematice alimentatie-sanatate-mediu inconjurator, aliniat la strategiile europene si nationale.


  Obiective generale:

 • Formarea resursei umane, la nivel national, specializata in domeniul biotehnologiei, prin programe de studii de master, studii aprofundate, scoala doctorala, stagii post-doctorale si scoli post-universitare.
 • Completarea, consolidarea si diversificarea infrastructurii in domeniul biotehnologiei si alinierea acesteia la nivelul de performanta existent pe plan international, pentru cresterea competitivitatii si abordarea celor mai noi cercetari in cooperarea cu parteneri externi.
 • Aprofundarea cercetarii multidisciplinare in domeniile microbiologie, biochimie, biologie celulara si moleculara, genetica si inginerie genetica, ingineria bioproceselor, modelarea proceselor biotehnologice, si crearea unei retele nationale pentru biotehnologie formata din nuclee de cercetare de elita in cadrul universitatilor si a institutelor de cercetare din Romania.
 • Asigurarea conditiilor necesare participarii la retele si programele internationale de cercetare, pentru atragerea de fonduri europeene si internationale si cresterea vizibilitatii cercetarii romanesti in domeniul biotehnologiei.

  Obiective specifice:

 • Cresterea capacitatii de integrare a Facultatii de Stiinta si Ingineria Alimentelor din cadrul Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati in aria europeană a educatiei si a cercetarii prin promovarea programelor de cercetare fundamentala si aplicativa si dezvoltarea, intr-o noua configuratie, a unor programe formative (masterat şi doctorat) in domeniul biotehnologiei aplicate in industria alimentara .
 • Dezvoltarea infrastructurii pentru invaţamant si cercetare în domeniul biotehnologiei alimentelor si a disciplinelor conexe (microbiologia produselor alimentare, biochimie, biologie celulara, genetica, inginerie genetica, enzimologie, biosenzori, alimente functionale, modelarea bioproceselor, bioconversia deseurilor etc).
 • Cresterea performantei stiintifice a cadrelor didactice, cercetatorilor si studentilor pentru compatibilizarea invatamantului superior de industrie alimentara cu cerinţele actuale ale participanţilor în lantul alimentar (agricultor-procesator-distribuitor-consumator).
 • Asigurarea resurselor umane inalt calificate pentru promovarea biotehnologiei in: eficientizarea proceselor tehnologice, elaborarea de tehnologii nepoluante, asigurarea calitătii si sigurantei alimentare pentru imbunatatirea calitatii vietii.
 • Dezvoltarea capacitatii de formare si cercetare prin programe inter si transdisciplinare pentru cresterea competitivitatii stiintifice si participarea la cercetarea europeana prin aderarea la platforme si includerea in retele specifice.