Contact

Director platforma

Prof.dr.ing. Gabriela BAHRIM

Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati

Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor

Str. Domneasca nr. 111

800201, Galati, Romania

Telefon: 0236-414871, int. 487

Fax: 0236-460165

Gabriela.Bahrim@ugal.ro

bioaliment@ugal.ro