Constantin Bendrea

Profesia : Diplomat Matematica

Loc de muncă : Lector universitar

Educaţie şi formare

Studii doctorale:

Stagiu doctoral complet (2003-2008) Universitatea “ Dunărea de Jos “ – Galaţi şi Universitatea “ Al. I. Cuza “ – Iaşi (cotutelă).

Stagiu doctoral complet (1994-2000) fără susţinerea tezei, Universitatea “Al. I. Cuza “ – Iaşi.

Studii superioare : Universitatea “ Al. I. Cuza “ – Iaşi, Facultatea de Matematică, 1981-1985

Domenii de competenţă şi direcţii de cercetare

Ecuaţii cu derivate parţiale şi aplicaţii : probleme de control optimal stochastic

Inecuaţii de evoluţie variaţionale şi inegalităţi cvasivariaţionale cu aplicaţii în modelarea problemelor de contact

Teoria sistemelor dinamice. Aplicaţii în modelarea proceselor tribologice

Statistică matematică şi procese stochastice. Aplicaţii în modelarea unor procese demografice, microbiologice şi din biotehnologia alimentară

Proiecte

Activitate Stiintifica

Contact

Strada Domneasca, Nr. 111,

Corpul S, parter, laborator informatică cercetare

800 008, Galaţi, ROMANIA

Tel +40 236 414 871 / int. 357

Fax + 40 236 461 353

E- mail: Constantin.Bendrea@ugal.ro

Constantin.Bendrea@gmail.com