Gitin Liliana

Aria ocupationala

Lector Dr. Ing.

Departamentul de Bioinginerii in Industria Alimentara, Operaţii – Utilaje in industria alimentara

Educatie si formare

2008, martie – aprilie, Curs post - universitar de perfecţionare: Managementul calităţii în învăţământul la distanţă, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi.

2008, iunie – noiembrie, Expert national în proiectul international EAPI (European Acquis for Plastic Industry) din cadrul programului Bussines Support, proiect co-finantat de Uniunea Europeana, coordonator pentru Romania ASPAPLAST Bucuresti. Domeniul abordat Food Contact Legislation.

2007, 26 – 28 septembrie, Seminarul naţional de diseminare a Proiectului Leonardo da Vinci SLOOP – Sharing Learning Objects in an Open Persepective “Practici europene în e-learning”, Galaţi, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi.

2007, februarie: Doctorat, Universitatea Dunarea de Jos din Galati. Titlul tezei de doctorat „Studii cinetice privind comportamentul catalitic si stabilitatea lipazei în sisteme alimentare”.

Confirmarea titlului stiintific de doctor prin Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 1418 din 29.06.2007.

2005, mai – decembrie: Program Marie-Curie HPMT-GH-01-00418-17.

Tema programului de cercetare „Reactii enzimatice în fluide supercritice,, in cadrul Laboratorului pentru Procese de Separare, Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Universitatea din Maribor, Slovenia

2001, august – septembrie: Program FEPIN “Leonardo da Vinci” intitulat “Formation en entreprise – parteneriat pour lintegration”- Biochem S.A. Mons, Belgia

1999 – 2000, Studii aprofundate, specializarea Controlul şi expertizarea produselor alimentare, Facultatea de Industrie Alimentara, Acvacultura si Pescuit, Universitatea Dunarea de Jos din Galati, media generala de absolvire 10,00

1993 – 1998: Universitatea Dunarea de Jos din Galati, Facultatea de Industrie Alimentară, Acvacultura si Pescuit, specializarea Tehnologie şi Controlul Calitatii în Industria Alimentara, media de licenta 9,24

1994 – 1998: cursuri pentru pregatirea personalului didactic, Universitatea Dunarea de Jos din Galati

1989 – 1993: Liceul Ghe. Asachi Galati, profilul teoretic fizica – chimie

Domenii de competenţă

Operatii unitare, Utilaje in industria alimentara, Tehnologii speciale de procesare produselor alimentare, Ambalaje si design in industria alimentara

Proiecte

Activitate Stiintifica

Contact

Strada Domneasca, Nr. 111,

Corpul E, etajul al 2 lea, biroul E 204

800 008, Galaţi, ROMANIA

Telefon +40748070218 or +40236460165

Fax + 40236 461 353

E- mail: liliana.gitin@ugal.ro