Ifrim George

Aria ocupationala

Doctorand

Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei

Educatie si formare

2009: Doctorand al Facultatii de Inginerie Electrica si Electronica, Specializarea „Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei”, Universitatea „Dunarea de Jos” Galati

2008: Absolvent Master la Facultatea de Stiinta si Ingeria Alimentelor, Specializarea „Controlul si Expertiza Alimentelor”, Universitatea „Dunarea de Jos” Galati

2005: Absolvent al Facultatii de Stiinta si Ingeria Alimentelor, Specializarea „Biotehnologie Industriala”, Universitatea „Dunarea de Jos” Galati

1998: Absolvent al Liceului Industrial „Traian Vuia”, Galati

Domenii de competenţă

Biotehnologie; Microbiologie; Tratarea apelor uzate; Bioremediere

Activitate Stiintifica

Contact

Strada Domneasca, nr. 111 ,

Corpul E, biroul E003

800 008, Galaţi, ROMANIA

Telefon +40721112827, +40745686817

Fax + 40236 461 353

E- mail: George.Ifrim@ugal.ro