Ionescu Aurelia

Aria ocupationala

Prof. dr. ing.

Departamentul de Biochimie-Tehnologii

Educatie si formare

1995 şi în prezent, profesor, catedra Biochimie –Tehnologii, facultatea Ştiinţa şi ingineria alimentelor

1982-1990 - Studii doctorale, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galaţi

1981-1995: Asistent, şef lucrări, conferenţiar, catedra Biochimie –Tehnologii facultatea Ştiinţa şi Ingineria alimentelor

1978-1981 Universitatea Dunărea de Jos Galati, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, specializarea Biotehnologie aplicată- nota de absolvire 9.6, şefă de promoţie

1972-1978: Inginer CTC la Intreprinderea de Industrializarea Cărnii Galaţi

1968-1972 -:Inginer tehnolog la Antrepozit Frigorific Galaţi

1967-1968: Inginer stagiar la Antrepozit Frigorific Piteşti

1962-1967: Tehnologia Produselor Alimentare şi Tehnica Pescuitului, Institutul Politehnic Galaţi, şefă de promoţie

1958-1962: Liceul nr.2 - Piteşti – Secţia reală

Curs post-universitar de perfecţionare: Managementul calităţii în învăţământul la distanţă, Galaţi, martie-aprilie 2008

1994 Certificat de absolvire a cursului Asigurarea calităţii şi inspecţia peştelui eliberat de Know How Fund, Natural Resources Institute, Fishmongers Comp. şi Universitatea „Dunarea de Jos” Galaţi.

Expert evaluator proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare CNCSIS

Referent oficial comisie susţinere doctorat

Presedinte comisie de Definitivat

Membru al comisiei de referenti stiintifici: Analele Universitatii „ Dunarea de Jos”, fascicula VI, Galati.

Domenii de competenţă

Tehnologia cărnii; Biochimia si microbiologia cărnii şi a produselor din carne; Industrializarea peştelui; Biochimia şi microbiologia peştelui şi a produselor din peşte; Biotehnologii în Industria alimentara; Calitatea alimentelor

Proiecte

Activitate Stiintifica

Contact

Strada Domneasca, Nr. 111,

Corpul F, etajul 1, biroul 104

800 008, Galaţi, ROMANIA

Telefon +40236-460165, int. 363

Fax + 40236 460 165

E- mail: ionescua @ugal.ro sau aurelia_ionescu12@Yahoo.com