Moraru Dana

Aria ocupationala

Asistent drd. ing.

Catedra Biochimie -Tehnologii

Departamentul Biochimie si Biologie Moleculara

Educatie si formare

2006 decembrie Curs: Prezentarea cerinţelor ISO/CEI 17025: 2005 – referenţial pentru acreditarea laboratoarelor de încercări/etalonări, organizat de RENAR

2003-prezent- doctorand, la Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, Domeniul Inginerie Industriala, tema Cercetări privind obţinerea unor alimente funcţionale vegetale

1997-2002- Universitatea „Dunarea de Jos” Galati, Facultatea Industrii Alimentare Acvacultura si Pescuit, specializarea Tehnologia si Controlul Calitatii Produselor alimentare

1998-2001, cursuri pentru pregatirea personalului didacatic, Universitatea „Dunarea de Jos” Galati

Domenii de competenţă

Chimia si biochimia alimentelor

Alimente functionale

Enzimologie generala

Proiecte

Activitate Stiintifica

Contact

Strada Domneasca, nr. 111 ,

Corpul F, etajul al 3-lea , biroul 304

800 008, Galaţi, ROMANIA

Telefon +40236414871 int. 490 sau +40236491183

Fax + 40236 461 353

E- mail: dana.moraru@ugal.ro