Simitaru Ina

Aria ocupationala

Preparator drd. ing.

Departamentul Biochimie-Tehnologii

Educatie si formare

2005 – 2008: doctorand la Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor, Universitatea Dunarea de Jos, Galati, tema Cercetari privind biosinteza exopolizaharidelor in produsele lactate fermentate

2004, 9-19 octombrie: NATO Advanced Study – Conservation and sustainable development river mouth ecosystems, wetlands and logoons, Galati (Romania)

2003 – 2005 : masterat la Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor, Universitatea Dunarea de Jos, Galati, specializarea Tehnologii Speciale in Industrii Alimentare

1998 – 2003: Universitatea Dunarea de Jos, Galati, Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor, specializarea Tehnologia si Controlul Calitatii Produselor Alimentare.

Domenii de competenţă

Stiinta si Ingineria Alimentelor - tehnologia produselor lactate, tehnologia cerealelor, alimente functionale.

Proiecte

Activitate Stiintifica

Contact

Strada Domneasca, nr. 111 ,

Corpul F, etajul 2 , biroul 201

800 201, Galaţi, ROMANIA

Telefon +407 42804281

Fax + 40236 461 353

E- mail: ina.simitaru@ugal.ro sau simitaru_ina@yahoo.com