Bahrim Gabriela

Aria ocupationala

Profesor

Conducator de doctorat in domeniul Inginerie industrială

Catedra Bioinginerii in industria alimentară, Departamentul Microbiologie aplicată

Coordonator al Platformei de formare si Cercetare Interdisciplinara BioAliment

Educatie si formare

2008, 28-30 Avril Formation a la microscopie confocale, , Universite Claude Bernard Lyon

2008, 23-27 June. 4th International Advanced Course on Bioreactor Design and Operation, The Garaduate School VLAG Wageningen University in co-operation with Biotechnological Sciences Delft Leiden (BSDL) and B-Basic (Bio-based Sustainable Industrial Chemistry, The Netherlands

1990, octombrie- 1998 aprilie: Studii doctorale, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi; ramura de ştiinţă Tehnică, specializarea Biotehnologie

1994, aprilie-1994, iulie: Bursa Tempus, Laboratorul de Interacţiuni Moleculare şi Tehnici de Separare, Univeristatea de Tehnologie Compiègne , Franţa

1981, spetembrie-1986, aprilie: Studii universitare, Facultatea de Tehnologia şi Chimia Produselor Alimentare, Universitatea Galaţi Romania

Domenii de competenţă

Microbiologie aplicată: Microbiologie generală; Microbiologie industrială; Microbiologia produselor alimentare; Microbiologia mediului

Biotehnologii microbiene: Biotehnologia preparatelor enzimatice; Biotehnologia aditivilor (pigmenţi, bioconservanţi, proteine microbiene etc)

Biotehnologia mediului : Bioconversia deşeurilor; Bioremediere

Culturi starter

Siguranţa alimentară

Controlul microbiologic al alimentelor

Curriculum Vitae

Proiecte

Activitate Stiintifica

Contact

Strada Domneasca, nr. 111 ,

Corpul E , etajul al 3 lea, biroul 307

800 201, Galaţi, ROMANIA

Telefon +40741 024 997 sau + 40236 414 872 int. 487

Fax + 40236 461 353 sau + 40236 460 165

E- mail: Gabriela.Bahrim@ugal.ro