Borda Daniela

Aria ocupationala

Conferenţiar doctor inginer- Prodecan

Catedra de Bioinginerii in Industria

Alimentara Departamentul de Mana

Educatie si formare

1999-2005: studii doctorale, Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor în domeniul Ştiinţe Inginereşti, specializarea Inginerie Industrială;

1998-1999: studii aprofundate în domeniul Tehnologii Speciale în Industria Alimentară, Universitatea “Dunărea de Jos”, Facultatea de Industrie Alimentară, Acvacultură şi Pescuit, Galaţi;

1988-1993: studii universitare, Facultatea de Industrie Alimentară, Acvacultură şi Pescuit, Galaţi, în profilul Tehnologia produselor alimentare, direcţia de aprofundare Inginerie tehnologică, ingineri-zi

Specializari:

2002-2003: bursa doctorala Marie Curie, Program QLK1-CT2000-60014, KULeuven, Belgia.

2005, apr.: Class of 2005 Fellows, BioVision.Nxt Programme, The World Life Sciences Forum, Lyon, Franţa.

2005, nov.: Curriculum design: level descriptors and learning outcomes-UCP, Porto, Portugalia.

2006, oct.- nov.: Norman E. Borlaug fellowship, Iowa State University, S.U.A.

2007, febr. Curs auditor terţă parte pentru sisteme de management al siguranţei alimentelor, Moody Internaţional, Bucuresti.

2008, ian.- febr.: Curs de formare auditor internaţional, Kraft, Fallingbostel, Germania.

Domenii de competenţă

Tehnologia şi controlul calităţii în industria laptelui;

Managementul calităţii şi siguranţei în industria alimentară;

Controlul statistic în industria alimentară;

Procesarea la presiune înaltă, cinetică enzimatică;

Activitate ştiinţifică format pdf

Proiecte

Activitate Stiintifica

Contact

Strada Domneasca, nr. 111 , Telefon +407 460165

Corpul E , etajul 3, biroul 304 Fax + 40236 460165

800 008, Galaţi, ROMANIA E- mail: daniela.borda@ugal.ro