Dima Stefan

Aria ocupationala

Prof. Univ. dr. Chim. Facultatea de Stiinte,

Departamentul de Chimie

Educatie si formare

oct.2008 – prezent, Prof. dr. chim. departamentul de Chimie, Facultatea de Stiinte, Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati, specializarea Chimie fizica si coloidala

2000 apr.-oct.2008, Conf. dr. chim , departamentul de Chimie, Facultatea de Stiinte, Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati, specializarea Chimie fizica si coloidala

1998, dec. doctor in Chimie Organica, Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi

1998, sept.-dec., bursa Tempus, Bordeaux, Franta, Institutul de cercetari in Stiinta si Tehnologia alimentelor (INSTAB), specializare in Tehnici de analiza si controlul sistemelor disperse: reologie, cromatografie, electroforeza, coord. Prof. Fernando Leal Calderon f.leal@istab.u-bordeaux1.fr

1997, ian.- martie: bursa Tempus, Universitatea Bordeaux I, Franta, Centrul de Cercetari Paul Pascal, specializare in Coloizi alimentari: formulare si stabilizare, cood. Prof. Pierre Bothorel bothorelp@wanadoo.fr

1996, apr.- mai., Galati, Universitatea “Dunarea de Jos”, specializare in Chimia fizica a mediilor disperse, organizata de Universitatea Bordeaux I , Franta

1993, febr. Lector, departamentul de Chimie, Facultatea de Stiinte, Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati, specializarea Chimie fizica si coloidala

1991, febr. Asistent titular, departamentul de Chimie, Facultatea de Stiinte, Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati, specializarea Analize fizico-chimice

1980 – 1991, prof. de chimie, Lic. De Chimie, Braila

1979-1980, specializare in Structura Compusilor Organici, Univ. “Al. I. Cuza” Iasi

1975-1979, student, Institutul Politehnic “Gh. Asachi”, Iasi, Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Sectia Chimie

1971 – 1975, elev, Liceul teoretic “Unirea” Focsani

Domenii de competenţă

sinteza si structura compusilor N-heterociclici; coloizi alimentari; textura matricilor alimentare (emulsii, spume, geluri, suspensii); micro si nanocapsule

Proiecte

Activitate Stiintifica

Contact

Strada Domneasca, Nr. 111,

Corpul SD, etajul al 3 lea, sala 303

800 008, Galaţi, ROMANIA

Telefon + 40236 414 871 int. 309

Fax + 40236 461 353

E- mai: dimastefan@yahoo.com