Rapeanu Gabriela

Aria ocupationala

Conferentiar dr. ing.

Departamentul de Bioinginerii in Industria Alimentara, Tehnologii

Educatie si formare

05-06.03.07: Combaterea pirateriei si a contrafacerilor. Marcile comerciale si desenele industriale. Protectia drepturilor de proprietate industriala in UE: motive si modalitati de protejare a drepturilor privind produsele si serviciile. Seminar TAIEX (Unitatea pentru Constructie Institutionala TAIEX a Comisiei Europene), Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, Bucuresti, Romania.

12-22.04.07:Laboratorul de Tehnologia Alimentelor, Universitatea Catolica din Leuven, Belgia-stagiu de perfectionare.

15-30.09.06:Laboratorul de Electrochimie, Universitatea din Nantes, Franta-stagiu de perfectionare.

22-28.01.06: The Interdisciplinary Seminars on the Conduct of Science for Early Career Researchers, Bratislava, Slovakia, organizat in cadrul CEC- WYS European project (www.cec-wys.org), de French National Institute for Agronomy (INRA) (www.reflexives-lpr.org) si Hungarian Science and Technology Foundation (website at http://www.tetalap.hu).

1998-2005:Doctorat – Universitatea “Dunarea de Jos” Galati, Domeniul Inginerie Industriala.

2003, noiembrie-2004, noiembrie: Laboratorul de Tehnologia Alimentelor, Universitatea Catolica din Leuven, Belgia-bursa Marie Curie.

2001, ianuarie-2002, noiembrie: Laboratorul de Electrochimie, Universitatea din Nantes, Franta-bursa Tope Axest.

1997-1998: Studii aprofundate, Facultatea de Industrie Alimentară, Acvacultură şi Pescuit, Specializarea Tehnologii speciale în industria alimentară.

1997-1998: Cursuri postuniversitare în cadrul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic cu obţinerea Certificatului de absolvire.

1992-1997: Facultatea de Industrii Alimentare, Acvacultură şi Pescuit, Profilul: Tehnologia Produselor Alimentare.

1988-1992: Liceul teoretic “Emil Racoviţă” Galaţi, profilul fizică-chimie

Domenii de competenţă

Tehnologia si controlul calitatii in industria vinului si a bauturilor alcoolice distilate

Controlul falsificarilor produselor alimentare

Autentificare si expertizarea produselor alimentare

Compusi biologic activi

Proiecte

Activitate Stiintifica

Contact

Strada Domneasca, nr. 111 ,

Corpul E, etajul 2, biroul 202

800 008, Galaţi, ROMANIA

Telefon +40236460165

Fax + 40236 466116

e- mail: Gabriela.Rapeanu@ugal.ro